Installatie

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de VPN-software installeert.

  • Voor Windows+Linux bieden we officiële support.
  • Voor MacOS bieden we alleen een installatie+configuratiehandleiding.
  • Voor iPhone bieden we alleen een installatie+configuratiehandleiding.
  • Voor Android bieden we alleen een installatie+configuratiehandleiding.

 

Microsoft Windows

Heeft u de OpenVPN software nog niet op uw systeem staan, lees dan verder om te lezen hoe u de basissoftware installeert. We leveren u namelijk een instant setup file aan waarmee u door middel van enkele klikken de volledige configuratie op uw systeem kunt laten toepassen, zowel de software als de configuratie en ook de private keys behorende bij uw gebruikersnaam. Dit installatie bestand krijgt u van ons aangeleverd bij de activatie van uw gebruikersaccount op onze VPN en ziet er zo uit:

Open dit bestand en er volgt een installatiewizard:

 

Klik op ‘Install’ om het installatieprogramma te starten:

De installatie is afgerond. Ga nu door met de Windows OpenVPN-configuratie.

 

Linux

Speciaal voor Linux wordt de OpenVPN software beschikbaar gemaakt in de verschillende repositories waar automatisch gebruik van wordt gemaakt. Iedere Linuxdistributie heeft zo zijn eigen structuur en syntax om software te beheren en een eigen bron waar de software vandaan komt. Voor de meestgebruikte distributies zullen we voorbeelden plaatsen hoe de software gevonden en geïnstalleerd kan worden.

 

CentOS:

[tim@centos~]# yum search openvpn
Loaded plugins: fastestmirror, security
rpmforge | 1.9 kB 00:00
============================== Matched: openvpn ==============================
kvpnc.x86_64 : Frontend for various VPN clients
openvpn.x86_64 : secure tunneling daemon
[tim@centos ~]# yum install openvpn
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
============================================================
Package Version Repository Size
============================================================
Installing:
s3cmd 2.4.4 x 1.3 M
Transaction Summary
============================================================
Install 1 Package(s)
Total download size: 1.3 M
Installed size: 1.3 M
Is this ok [y/N]: y

 

Debian:
tim@debian:~# apt-cache search openvpn | grep openvpn
openvpn - virtual private network daemon
openvpn-auth-ldap - OpenVPN LDAP authentication module
openvpn-auth-radius - OpenVPN RADIUS authentication module
openvpn-auth-radius-dbg - debugging symbols for openvpn-plugin-radius
openvpn-blacklist - list of blacklisted OpenVPN RSA shared keys

tim@debian:~# apt-get install openvpn
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
easy-rsa liblzo2-2 libpkcs11-helper1 opensc opensc-pkcs11
Suggested packages:
resolvconf
The following NEW packages will be installed:
easy-rsa liblzo2-2 libpkcs11-helper1 opensc opensc-pkcs11 openvpn
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1,501 kB of archives.
After this operation, 4,660 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y

 

De installatie is afgerond. Ga nu door met de Linux VPN-configuratie.

 

MacOS

Voor Apple-gebruikers raden we het gebruik van Viscosity aan omdat deze door de makers van OpenVPN wordt beschreven als het beste alternatief om gebruik van te maken van OpenVPN-configuraties op MacOS. Zodoende plaatsen we hier een installatiehandleiding voor MacOS gebaseerd op Viscosity.

Download het setup bestand op de Viscosity pagina van Sparklabs. Open het installatieprogramma zoals beschreven in de installatiehandleiding op hun website.

Na de installatie bezoekt u onze eigen MacOS configuratiepagina voor meer informatie.

 

Alternatief:

Er zijn mensen die ervoor kiezen om hiervan af te wijken en Tunnelblick gebruiken. Dat mag, alleen wordt het dan wel een brij aan verschillende software apps waarvoor mensen support vragen. Daarom is dat op eigen risico, wij supporten Viscosity. Een reeds ondervonden probleem met Tunnelblick is dat de lokale dns-servers worden gewijzigd naar een incorrecte waarde waardoor de VPN niet werkt. Door het vinkje daarvan uit te vinken los je dat op.

 

iPhone (iOS)

Om de VPN op uw iPhone te laten functioneren dient u de ‘OpenVPN Connect’ app te installeren, deze vind u in de App store. Na de installatie gaat u gelijk door met de configuratie zoals beschreven in onze configuratiehandleiding voor iOS.

 

Android (Samsung e.a.)

Om de VPN op uw Android telefoon te laten functioneren dient u de ‘OpenVPN Connect’ app te installeren, deze vind u in de Google Play app store. Na de installatie gaat u gelijk door met de configuratie zoals beschreven in onze configuratiehandleiding voor Android.