Privacy statement

Uw privacy is van groot belang voor ons. Graag informeren wij u dan ook over de wijze waarop wij omgaan informatie van bezoekers van onze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

 

Wat verzamelen wij?

Wij verzamelen gegevens omtrent de bezoekers van onze website zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw provider. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig een formulier op onze website invult. Indien u registreert voor onze dienst dan zullen we uw registrargegevens gebruiken om uw identiteit te verifiëren en daarna bewaren om toekomstig misbruik te herleiden en te behandelen.

 

Hoe behandelen wij gegevens?

Indien u aan ons gegevens verstrekt dan zullen wij deze gegevens enkel gebruiken voor het verlenen van service en diensten en voor klantcommunicatie. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden tenzij we daartoe door de wet worden gedwongen. Derden zijn alle partijen die niet op onze website vermeld staan als aanbiedend partner van deze dienst.

 

Hyperlinks

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal van onze klanten. Graag maken wij u er op attent dat indien u die websites bezoekt er een andere privacy policy kan gelden.

 

Beveiliging

De aan VPNvoorSIDN.nl en haar aanbieders verstrekte gegevens worden op verschillende manieren verwerkt. De informatie die u via een offerte, bestelling of contactverzoek aan ons verstrekt worden eenmalig onversleuteld aan ons ter beschikking gesteld en daarna opgeslagen in onze informatiesystemen zoals we hiertoe verplicht worden gesteld door de verschillende wetgeving. Waar mogelijk slaan we meta data op om misbruik van de service te voorkomen. Hierin worden nooit domeinnamen en/of mutaties bij SIDN opgeslagen. Zulke data logt SIDN in haar eigen systemen en is niet benodigd voor de verlening van onze dienst.

 

Recht op inzage

U heeft ten alle tijde recht op inzage. Wij zullen u dan de gegevens toesturen die wij van u hebben. Dit zijn de gegevens die u in het contactformulier aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze wilt opvragen neem dan contact met ons op.

 

Recht om vergeten te worden

Indien u vergeten wenst te worden dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Gebruikmakende van dit recht betekent dat u de toegang tot de dienst ontzegd wordt en uw gegevens binnen drie maanden na bevestiging van onze systemen verwijderd zullen zijn. Binnen deze driemaandstermijn kunnen wij uw gegevens nog gebruiken om plaatsgevonden misbruik te herleiden en te behandelen. Indien misbruik geconstateerd wordt dan zullen wij uw gegevens blijven bewaren totdat het incident verholpen is.

 

Wijzigingen

VPNvoorSIDN.nl en haar aanbieders behouden zich het recht voor deze Privacy Policy eenzijdig te wijzigen.

 

Vragen en updates

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de Privacy Policy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie.