Configuratie Android

Om de VPN op uw Android mobiel te configureren dient u allereerst het configuratiebestand dat u van ons toegestuurd krijgt op uw apparaat te downloaden.

Dit kunt u doen door het configuratiebestand (eindigend op ‘.ovpn’) naar uzelf te mailen of door uw telefoon middels de opladerkabel aan de USB van uw computer aan te sluiten. Het gemakkelijkst is om de file te mailen. In het voorbeeld hieronder hebben we het configuratiebestand gedownload. Het bestand komt dan automatisch terecht in de map ‘Downloads’ op de telefoon.

 

Het downloaden is voltooid. U hoeft het bestand niet te openen! Om uw telefoon te configureren voor het gebruik van de VPN opent u nu de zojuist geïnstalleerde OpenVPN app. Dit doet u door te klikken op het OpenVPN icoon op uw startscherm:   

 

U krijgt nu drie opties. Kies voor de optie “OPVN Profile / Connect with .ovpn file”:

 

U krijgt u het “Import Profile”-scherm te zien. Navigeer naar de locatie waar u het configuratiebestand (eindigend op ‘.ovpn’) heeft opgeslagen. In ons geval is dat de map ‘Downloads’.

 

Door de map aan te klikken verandert de weergave en worden de bestanden in die map weergegeven. In onze map ‘Downloads’ bevindt zich enkel het configuratiebestand van OpenVPN, dat ziet er zo uit:

Klik eenmaal op het configuratiebestand om het te selecteren. De grijze bestandsnaam kleurt dan oranje. Klik vervolgens rechtsbovenaan op ‘IMPORT’ om de importwizard te starten.

In het veld ‘Title’ is een automatisch gegenereerde titel geplaatst. Vervang deze door een verbindingsnaam naar keuze, bijvoorbeeld ‘vpn voor sidn’. Vul ook de username in zoals u deze van ons ontvangen heeft en vink het vakje ‘Save password’ aan. Door dit vakje aan te vinken verschijnt het wachtwoordveld:

Vul ook het ontvangen wachtwoord in en klik vervolgens bovenaan op ‘ADD’. De verbinding met SIDN wordt dan toegevoegd aan de OpenVPN app.

 

Trek het schuifje de vpn-verbinding naar rechts (zoals het pijltje aangeeft) om de verbinding met de VPN te activeren. De OpenVPN-app zal uw toestemming vragen om de VPN te activeren, dat ziet er zo uit:

 

Indien u akkoord hiermee bent dan klikt u op ‘OK’. U wordt dan verbonden met onze VPN. Zodra u verbonden bent verschijnen de statistieken in beeld. Tevens verschijnt er gedurende de verbinding een icoon linksboven in beeld dat aangeeft dat u nog met de VPN verbonden bent:

     

 

De kopjes ‘YOUR PRIVATE IP’ geven aan welk IP-adres u vanuit onze VPN ter beschikking krijgt gesteld om met SIDN te verbinden. Dit dient hetzelfde IP-adres te zijn als het adres op de whitelisting in het DRS van SIDN.

 

Om de verbinding te sluiten dient u het schuifje weer naar links te schuiven.